اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۶۱

اندیشه های ماندگار در گستره حقوق و اجتماع


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۸۹۴

سال چاپ:۱۳۹۸

۹۶ صفحه - جيبي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۲۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-آزادي، برابري و عدالت
2- انسان و اجتماع
3 -بزه و بزهکاري
4-حقوق و قانون
5- دادخواهي و دادگستري
6- سياست، قدرت و حکومت