اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۲۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۰۲

ضمان قهری «ویراست دوم»

دسته بندی:
مسئوليت مدني

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۲۷۳

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۶۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۶۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم مسئوليت، ضمان و انواع آن در فقه و حقوق
2- منابع ضمان در فقه
3- منابع موجد ضمان در حقوق
4- منابع رسمي موجد مسئوليت مدني در حقوق
5- ساير منابع موجد ضمان در قانون مدني
6- ارکان و مبناي ضمان
7- مبناي ضمان
8- ضمان ناشي از فعل غير، نهاد تخفيف و معافيت از ضمان
9- نهاد تخفيف و معافيت از خسارات قابل جبران