اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۰۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۰۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۱۱۰تضعیف شهرت علامت تجاری «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۲۲۸

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۴۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۵۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تاريخچه و تعريف علامت تجاري
2- کارکردهاي سنّتي و مدرن علامت تجاري
3- ناکارآمدي حمايت از علائم تجاري بر عليه نقض و نياز به حمايت جديد
4- شهرت علامت تجاري و اقسام تضعيف شهرت
5- تفاوت علامت تجاري مشهور و معروف
6- اقسام تضعيف شهرت علامت تجاري
7- قانون‌گذاري، ضمانت اجرا و استثنائات تضعيف شهرت علامت تجاري
8- سابقه قانون‌گذاري در کشورهاي مختلف
9- ضمانت اجراي نهاد تضعيف شهرت علامت تجاري
10-...