اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۱۶

درس نامه متون فقه جلد 1 «مباحث حقوقی شرح لمعه: قضا، شهادت، وقف ، عطیه، متاجر»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۲۵۹

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۲۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کتاب القضاء
2- کتاب الوقف
3- کتاب العطيه
4- کتاب المتاجر
5- تجارت به حرام
6- مکروهات تجارت
7- تجارت مباح
8- عقد بيع و آداب آن
9- در بيع حيوان
10-...