اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۴۶حقوق بین الملل و فلسفه «بازچاپ1402»

دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۲۳۵

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- تبار حقوق بين‌الملل
2- مفهوم حقوق بين‌الملل
3- محتواي حقوق بين‌الملل
4- چشم انداز حقوق بين‌الملل
5- برداشت‌هاي کاربردي در فلسفه حقوق بين‌الملل
6- اسطوره شناسي سياسي نظم جهاني
7- دو مفهوم بشريت و دفاع از حقوق بشر
8- عوامل مؤثر در توسعه هنجارهاي بين‌المللي
9- مقدمه‌اي بر نظريه كالا انگاري حقوق بين‌الملل
10-...