جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۵

حقوق بین الملل و فلسفه «بازچاپ1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۲۳۵

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- تبار حقوق بين‌الملل
2- مفهوم حقوق بين‌الملل
3- محتواي حقوق بين‌الملل
4- چشم انداز حقوق بين‌الملل
5- برداشت‌هاي کاربردي در فلسفه حقوق بين‌الملل
6- اسطوره شناسي سياسي نظم جهاني
7- دو مفهوم بشريت و دفاع از حقوق بشر
8- عوامل مؤثر در توسعه هنجارهاي بين‌المللي
9- مقدمه‌اي بر نظريه كالا انگاري حقوق بين‌الملل
10-...