اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۴۵۰تعارض ادله ی مالکیت «بازچاپ 1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۴۵۸

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۹۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تعارض
2- تزاحم
3- اقسام تعارض و حکم آن‌ها
4- مفهوم دليل به معناي عام
5- مالکيت
6- تعارض اماره‌ي تصرف با مالکيت سابق
7- تعارض تصرف کنوني با مالکيت فعلي