جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۳۲

تعارض ادله ی مالکیت «بازچاپ 1400»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۴۵۸

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۹۴ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۲
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۷۰۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-تعارض
2- تزاحم
3- اقسام تعارض و حکم آن‌ها
4- مفهوم دليل به معناي عام
5- مالکيت
6- تعارض اماره‌ي تصرف با مالکيت سابق
7- تعارض تصرف کنوني با مالکيت فعلي