اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۱۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۱۱

شروط ضمن عقد «حقوق مدنی جلد 4»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۸۳۷

سال چاپ:۱۴۰۲

۲۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱۰
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۰۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شروط ضمن عقد
2- ماهيت شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد
3- ماهيت شرط ضمن عقد
4- ارتباط شرط با عقد
5- تعريف و تفکيک شرط مصصح و شرط ضمني و شرط الحاقي
6- ماهيت و وضعيت حقوقي شروط چهارگانه مصرح، تباني، ضمني و الحاقي
7- تحليل و نتيجه اتصال شرط به عقد
8- اقسام شرط ضمن عقد
9- شرط صفت
10-...