اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۵۳

اصول ورشکستگی «ویراست اول»

دسته بندی:
حقوق ورشكستگي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۳۱۹

سال چاپ:۱۳۹۷

۵۳۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم ورشکستگي و ويژگي‌هاي نظام ورشکستگي
2- شروط موضوعي ورشکستگي
3- آيين دادرسي ورشکستگي
4- آثار ورشکستگي
5- اقدامات اجرائي ورشکستگي