اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۰۸۱

شرح جامع قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۱۴۳

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- اصول کلي
2- زبان، خط، تاريخ و پرچم رسمي کشور
3- حقوق ملت
4- اقتصاد و امور مالي
5- حق حاکميت ملت و قواي ناشي از آن
6- قوه مقننه
7- شوراها
8- رهبر يا شوراي رهبري
9- قوه مجريه