اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۱

کلیات حقوق جزا

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۹۰۰۶

سال چاپ:۱۴۰۰

۱۶۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- محتوا و موضوع حقوق جزا
2- جايگاه و اهميت حقوق جزا و پيوند آن با ساير رشته‌ها
3- منابع حقوق جزا
4- پديده مجرمانه و واکنش اجتماعي عليه آن
5- تعريف حقوق جزا/کيفري
6- تقسيمات حقوق جزا
7- واکنش دولت در مقابل بزهکاري
8- جايگاه و اهميت حقوق کيفري
9- پيوند و ارتباط حقوق جزا با ساير رشته‌ها