اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۷۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۹۷جرایم علیه اموال و مالکیت «حقوق کیفری اختصاصی2 »

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۲۱۳۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۳۷۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۶
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۲۸۸۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-ارکان تشکيل دهنده بزه کلاهبرداري
2- شرکت و معاونت درکلاهبرداري
3- مجازات جرم کلاهبرداري
4- ارکان تشکيل دهنده بزه خيانت در امانت
5- شرکت و معاونت در خيانت در امانت
6- مجازات بزه خيانت در امانت
7- ارکان تشکيل دهنده بزه سرقت
8- شرکت و معاونت در سرقت
9- عناصر تشکيل دهنده بزه صدور چک بلامحل
10-فرايند دادرسي در بزه صدور چک بلامحل