اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۴۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۱۹درآمدی برحقوق اداری «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۶۲۵۸

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۳۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۲۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم، مباني، سازمانهاي اداري و نظارت بر اداره
2- منابع حقوق اداري - مباني حقوق اداري
3- اصول حاکم بر اعمال اداري
4- نظارت بر اداره
5- حقوق استخدامي و قراردادهاي اداري
6- حقوق استخدامي
7- قراردادهاي اداري
8- .......