اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۹۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۵۲


محشای قانون شوراهای حل اختلاف «بازچاپ1401»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۰۲۶

سال چاپ:۱۳۹۷

۳۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۹۹۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تشکيل شورا
2- تشکيل شورا در شهرها و روستاها و امکان تشکيل شوراهاي تخصصي
3- فعاليت اعضاء و مسؤول دفتر شورا در شوراي حل اختلاف
4- انتخاب قاضي شورا از ميان قضات شاغل يا بازنشسته
5- صدور حکم انتصاب قاضي و اعضاي شورا
6- شرايط عضويت اعضاي شورا
7- ممنوعيت‌هاي عضويت در شورا
8- صلاحيت شوراها جهت صلح و سازش
9- موارد صلاحيت ذاتي شوراهاي حل اختلاف
10- .....