جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۳۴۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸

دفاع مشروع در رویه ی دیوان بین المللی دادگستری «با تاکید بر قضیه ی سکوهای نفتی»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۳۷۹۰

سال چاپ:۱۳۹۷

۱۷۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۵۶۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۴۰۴۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- احکام دفاع مشروع در حقوق بين‌الملل: تئوري و رويه
2- احکام دفاع مشروع در قضيه سکوهاي نفتي
3- پيشينه و مفهوم دفاع مشروع
4- دفاع مشروع و شرايط آن
5- رويه ديوان در قضاياي مربوط به دفاع مشروع تا قبل از قضيه سکوهاي نفتي
6- شرح وقايع و نگرشي کلي بر لوايح طرفين
7- نظر ديوان و ارکان دفاع مشروع در قضيه سکوهاي نفتي
8- احکام دفاع مشروع در اين قضيه
9- مثال هاي ديگر مرتبط با شوراي امنيت
10-....