اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۸۵

تحلیل حقوقی و اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۵۹۷

سال چاپ:۱۳۹۷

۲۵۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم قراردادهاي طراحي تدارک ساخت
2- جايگاه قراردادهاي طراحي، تدارک و ساخت
3- تشکيل و آثار قراردادهاي طراحي، تدارک و ساخت
4- خاتمه قراردادهاي طراحي، تدارک و ساخت
5- ورشكستگي و قانون
6- تعليق
7- فسخ قرارداد
8- تعهدات اجرايي پيمانكار در قراردادهاي طراحي، مهندسي و ساخت
9- تعهدات كارفرما در قراردادهاي طراحي، تدارك و ساخت
10-...