اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۴۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۹۶

گفتارهایی در حقوق مالکیت صنعتی «بازچاپ1402»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۳۷۵

سال چاپ:۱۳۹۶

۳۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۳۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۲۳۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تأملي در نظريه مشهور حقوقدانان در باب حمايت از نام تجارتي در حقوق ايران
2-شرايط ماهوي حمايت از نام‌هاي تجاري و بررسي نظام حاکم
3-دستور موقت در نظام حقوق مالکيت صنعتي ايران؛ چالش‌ها و راهکارها
4-ايران و مالکيت صنعتي از کنوانسيون پاريس تا موافقتنامه تريپس
5-بررسي انواع علائم تجاري وآيين ثبت آنها و تفاوت آنها با نام تجاري
6-در آمدي بر روشها و راهبردهاي نظام قانونگذاري در مالکيت فکري
7-حمايت ازنهاد نمونه اشياي مفيد به منظور تکميل نظام حق اختراع
8-تأسيس نظام ملي ثبت اختراعات زيست‌فن‌آوري
9-موجبات و آثار ابطال گواهينام? حق اختراع
10-...