اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۱۹

مسئولیت مدنی گمرک و نهادهای مرتبط در فرایند ترخیص کالا «بازچاپ1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۷۴۰

سال چاپ:۱۳۹۶

۳۹۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم مسئوليت مدني ناشي از ترخيص کالاهاي گمرکي
2- تعريف واژگان و اصطلاحات گمرکي
3- مباني مسئوليت مدني ناشي از ترخيص کالاهاي گمرکي
4- اهميت گمرک از جنبه اقتصادي، سياسي و اجتماعي
5- مسئوليت مدني گمرک باتوجه به مکتب هاي سياسي
6- شرايط و ارکان مسئوليت مدني ناشي از ترخيص کالاهاي گمرکي
7- شناسايي عامل زيان در سازمان گمرک ايران به عنوان يک نهاد دولتي
8- آثار مسئوليت مدني ناشي از ترخيص کالاهاي گمرکي
9- جايگاه بيمه در مسئوليت مدني ناشي از ترخيص کالاي گمرکي
10-...