اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۲۸بررسی حقوقی نظام مالی احزاب سیاسی

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۵۳۵

سال چاپ:۱۳۹۶

۳۴۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۸۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني نظري نظام مالي احزاب سياسي
2- شيوه‌هاي تامين مالي احزاب و تحديد هزينه‌هاي آنها
3- نظارت مالي بر احزاب سياسي
4- پيدايش و تحول نظام مالي احزاب
5- چالش‌ها و نارسايي‌هاي نظام مالي احزاب سياسي
6- اهداف و الگوهاي مقررات‌گذاري نظام مالي احزاب سياسي
7- تأمين خصوصي احزاب سياسي
8- تامين عمومي احزاب سياسي
9- تحديد هزينه‌هاي احزاب سياسي
10-...