اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۳۸نظام حقوقی قرآن «منشاء و خاستگاه حقوق موضوعه و حقوق فطری» «بازچاپ1401»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۶۶۵

سال چاپ:۱۳۹۶

۳۲۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۳۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مباني و بايسته هاي نظام حقوقي قرآن
2-قانونگذاري در نظام حقوقي قرآن
3-حقوق جزاي عمومي و اختصاصي
4-انواع جرائم و مجازات ها
5-حقوق خصوصي يا مدني
6- نظام حقوقي خانواده درقرآن
7- حقوق زن در قرآن
8- نظام اجتماعي، اخلاقي، تربيتي وبهداشتي خانواده در قرآن
9-ادله اثبات دعوي
10-...