جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۵۳۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۴۷۷۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۴۴

ترجمه متون حقوقی«1و2» a level and as level law


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۰۱۰

سال چاپ:۱۳۹۴

۲۶۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۷
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۱۸۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۲۸۶۲۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- وضع قانون
2- قانونگذاري
3- قانونگذاري نيابتي
4- حل و فصل اختلافات
5- ساختار دادگاه
6- جايگزين هاي دادگاه
7-حقوق جزا
8- قتل عمد و قتل غير عمد
9-حقوق قرارداد و حمايت مصرف کننده