اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۹۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۳۸

مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی جزای عمومی

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۷۰۸۸

سال چاپ:۱۴۰۱

۵۵۲ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۲۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۴۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-كليّات و منابع حقوق كيفرى
2- تحول واكنش اجتماعى عليه پديده جنايى
3- ماهيت و مقام جرم جزايى
4- ركن قانونى
5- قلمرو حقوق جزا در مكان
6- استرداد مجرمين
7-صل هشتم: ركن مادى
8- ركن معنوى
9- طبقه بندى جرايم
10- مفهوم بزهكارى و اركان مادى ومعنوى
11- عوامل رافع مسؤوليت كيفرى بزهكار(علل رافع تقصير يا مسؤوليت)
12- كليات واكنش اجتماعى
13- طبقه‌بندى مجازات
14- معاذير قانونى معافيت و مخففه
15- كيفيات مخففه و مبدل
16- مجازاتهاى جايگزين حبس
17- كيفيات مشدده مجازات
18- كيفيات مؤثر در تشديد كيفر وقواعد آن
19- تعويق صدور حكم
20- تعليق اجراى مجازات
21- آزادى مشروط و نظام نيمه آزادى و سامانه الكترونيكى
22- نحوه‌ى تعيين مجازات و مجازات جايگزين حبس
23- سقوط مجازات و موانع اجراى آن
24- اقدامات تأمينى و تربيتى
25 - پاسخنامه