اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۴۸

رساله عملی در وجه التزام «بازچاپ1402»

دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۷۲۶

سال چاپ:۱۴۰۱

۲۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات وجه التزام
2- توجّه به تعهد مقابل مشروط له در دعواي وجه التزام
3- تميزتعهد به وسيله ازتعهد به نتيجه در مطالبه وجه التزام
4- تميز ظاهرتعهد از حقيقت اجراي آن
5- تعديل وجه التزام
6- بررسي قابليت جمع اصل تعهد و وجه التزام آن
7- تميز عقود ربوي از قرض و وجه التزام
8- وجه التزام در تعهدات نامقدور
9- نگاهي جامع به شروط مشروعيت وجه التزام