اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۳۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۲۰حقوق بین الملل عمومی 1«کلیات» (بازچاپ1401)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۶۳۴

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۹۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۱۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تعريف و موضوع حقوق بين الملل عمومي
2-قلمرو و خصوصيات حقوق بين الملل
3- تاريخ مختصر روابط و حقوق بين الملل
4- تدوين حقوق بين الملل
5- مباني حقوق بين الملل
6- رابطة حقوق بين الملل با حقوق داخلي
7- منابع حقوق بين الملل
8- تعريف حقوق و حقوق بين الملل
9- عوامل مؤثر در ايجاد و تحول قواعد حقوق بين الملل