جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۷۶۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۸۹

فلسفه حقوق «بازچاپ 1400»

پدیدآوران:
دسته بندی:
فلسفه حقوق

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۹۹۷

سال چاپ:۱۳۹۸

۲۸۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۴
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۱۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۵۹۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- فلسفه حقوق چيست؟
2- مکتب اثبات گرايان حقوقي
3- مکتب حقوق طبيعي
4- واقع گرايي حقوقي و نظريات وابسته
5- مشروطه گرايي، دموکراسي و کنترل قضايي
6- مجازات
7- حقوق بين الملل