اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱۱مبانی جرم انگاری در حقوق مالکیت فکری (بازچاپ1402)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۵۳۸

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۰۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات در مفاهيم ومباني وتاريخچه
2- حمايت کيفري از مالکيت فکري در حقوق ايران و مقررات بين المللي
3-چرايي جرم انگاري در حقوق مالكيت فكري
4-اقسام مالکيت ها فکري
5- حمايت کيفري از مالکيت هاي فکري در مقررات بين الملل
6-ماهيت مالکيت‌هاي فکري از نظر فقها وحقوقدانان
7-جرم انگاري نقض توليدات فکري و افکار عمومي
8-جلوگيري از اختلال در نظام اجتماعي
9- امنيت و جرم انگاري نقض مالکيت فکري