اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۲۶۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۷۴کشف جرم در حریم خصوصی

پدیدآوران:
دسته بندی:
جرم شناسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۶۱۰

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۰۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۳۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات و کشف علمي جرايم
2- سير تحوّلات در تحقيقات و کشف جرايم
3- صحنه ي جرم، دلايل و مدارک
4- موانع کشف جرم در نظام عدالت کيفري
5- بازرسي پليسي
6- پليس و مرز امنيت
7- بايسته هاي بازرسي
8- حق خلوت
9- جايگاه حق خلوت در حقوق کيفري
10-...