اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۰۳

بررسی اعتبار آرای کیفری دادگاه‌های خارجی با توجه به صلاحیت اضافی محاکم ایران


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۶۹۶

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۰۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۶۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-بررسي اعتبار آراي کيفري محاکم خارجي با توجه به مباحث قلمرو مکاني حقوق جزا (اصول صلاحيتي)
2- صلاحيت درون مرزي و صلاحيت همگاني
3- صلاحيت حمايتي و صلاحيت مبتني بر تابعيت
4- اعتبار قانون و حکم کيفري خارجي و اعمال قاعده ي منع محاکمه مجدد در مورد مجازات‌هاي مقرر در قانون مجازات اسلامي(حدود، قصاص، ديات، تعزيرات)
5- جايگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزاي بين‌الملل(قاعده اعتبار امر مختوم در حقوق داخلي)
6- اعتبار حکم کيفري خارجي و تصويب موافقت نامه‌هاي همکاري در حقوق جزاي بين‌الملل
7- اعتبار قانون و حکم کيفري خارجي در حقوق جزاي بين‌الملل
8- تصويب موافقت نامه‌هاي قضايي بين‌الملل
9- صلاحيت سرزميني