جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۵۴۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۵۹

ارث «حقوق مدنی 8»

پدیدآوران:
دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۹۶۴۷۸۲۰۲۱۹

سال چاپ:۱۳۹۹

۲۸۸ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱۳
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۳۶۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۳۲۴۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- کليات
2- موجبات ، شرايط وموانع ارث
3- نوع وراثت وحجب
4- سهم الارث وراث سببي ونسبي
5- قواعد مهم ارث
6- حقوق بين الملل خصوصي ارث
7-گواهي انحصار وراثت