جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۶۷۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۳۱۱

قواعد و مسائل ارث

دسته بندی:
ارث و وصيت

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۶۵۱

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۴۵ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-مختصري در موجبات و موانع ارث
2-طبقات ارث و سهام وراث
3- قواعد فقهي باب ارث
4- مسائل ارث طبقه اول
5-مسائل ارث طبقه دوم
6- مسائل ارث طبقه سوم
7- مسائل متفرقه