اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۱۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۵۱

آموزش جامع قراردادنویسی


شابک: ۹۷۸۶۲۲۲۲۵۴۹۸۸

سال چاپ:۱۴۰۱

۷۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۷
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۵۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مقدمات قراردادي
2-آشنايي با تعهدنويسي
3-ادبيات قراردادنويسي
4- اسناد و فرم هاي يکنواخت و استاندارد قراردادي
5-مقدمات نگارش قرارداد
6- نگارش مواد قراردادي
7- نگارش مدت قرارداد
8- نگارش مبلغ قرارداد
9- تضامين قراردادي