اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۲۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۰۲۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۴۳

تشکیل قراردادها و تعهدات «حقوق مدنی جلد1»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۹۶۴۶۱۵۳۶۱۵

سال چاپ:۱۴۰۱

۴۴۸ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱۶
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۱۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۰۱۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- معاني اصطلاحات وتعريف
2- مباني اعتبار قرارداد
3- تقسيمات قرارداد
4- قصد ورضاي طرفين
5- اهليت طرفين
6- مورد معامله
7- مشروعيت جهت معامله
8- مسائل امتحاني