جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۲۰۳

آموزش عمومی «حقوق خانواده به روایت تصویر»

دسته بندی:
حقوق خانواده

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۵۷۳

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۲۹ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۲۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۰۸۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- نگاهي به حقوق خانواده از قاب تصوير
2- نکاح
3- شرايط صحت نکاح
4 - موارد بطلان عقد
5- شرط خيار فسخ
6- اکراه در ازدواج
7- وکالت در نکاح
8- نکاح منقطع
9- حقوق و تکاليف زوجين