جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۷

حقوق بین الملل عمومی (1)«بازچاپ 1400»

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۴۸۱

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۵۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۸۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۶۲۰۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-مفاهيم کلي حقوق بين الملل
2-مناسبات حقوق بين الملل
3-ماهيت حقوق بين الملل
4- رابطه حقوق بين الملل با حقوق داخلي
5- تحول تاريخي حقوق بين‌الملل
6- بنيادهاي حقوق بين الملل
7- حقوق بين‌الملل و جامعه بين‌المللي
8-نظريات مخالفان حقوق بين الملل
9-نظريه دوگانگي حقوقي
10-...