اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۵۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۱۱

ترجمه کد عدالت اداری فرانسه «بخش قانون»

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۳۴۴

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۷۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۲۷۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- شوراي دولتي
2- صلاحيتها در امور اداري و امور قانونگذاري
3- دادگاههاي اداري و تجديدنظر اداري
4- صلاحيتها
5- احکام موقت
6- قضاوت
7- طرق اعتراض به آراء
8- اجراي احکام
9- مقررات قابل اعمال در دادگاههاي بدوي و تجديدنظر اداري
10-..