اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۳۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۱۷۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۸۷تبیین فقهی ـ حقوقی معاونت در جرم از طریق ترک فعل (بازچاپ1400)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۰۵۴

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۸۱ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۸۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کليات(تعاريف، مفاهيم و مباني)
2- ترک فعل به عنوان عنصر مادي معاونت در حقوق جزاي اختصاصي
3- مباني نظري
4- ملاک تحقق معاونت در جرم
5- مباني عملي (رويه قضايي) ترک فعل به عنوان عنصر مادي معاونت در جرم
6-شرايط و مصاديق تحقق معاونت در جرم از طريق ترک فعل
7- شرايط تحقق ترک فعل به عنوان عنصر مادي معاونت در جرم
8- مصاديق معاونت در جرم و امکان تحقق آنها از طريق ترک فعل
9- امکان تحقق معاونت از طريق ترک فعل در جرايم غير عمدي