جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۲۴۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۲۱۶۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۹۶

ابعاد حقوقی توافق هسته ای وین «برجام»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۳۶۸

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۵۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۴۴۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۱۲۹۶۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1- فعاليت‌هاي هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران قبل از انقلاب اسلامي
2- ماهيت حقوقي برجام
3- تعهدات ايران و گروه 1+5 در قالب برجام
4- مکانيسم حل و فصل اختلافات در برجام
5- مکانيزم ماشه در برجام
6- ماهيت حقوقي برجام از منظر حقوق بين‌الملل
7- برجام در حقوق داخلي ايران
8- کميسيون مشترک
9- نظارت‌هاي اطلاعي کميسيون مشترک
10-....