اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۸۵رشد جزایی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رویه قضایی (با نگاه تطبیقی بر اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی)

دسته بندی:
كليات حقوق جزا

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۱۹۴

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۵۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-تبيين مفاهيم، پيشينه و اقسام رشد
2- لزوم احراز رشد جزايي و چگونگي آن
3- ارزيابي عملكرد مقنن و رويه قضايي در خصوص رشد جزايي و مطالعه تطبيقي آن با اسناد و كنوانسيونهاي بينالمللي
4- پيشينهي رشد
5-مستندات لزوم رشد جزايي
6- تطبيق عملكرد مقنن و رويه محاكم با اسناد و كنوانسيونهاي بينالمللي
7- احراز از طريق پزشکي قانوني