اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۶۳جنگ افزارهای سبک و امنیت انسانی

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق بشر

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۵۸۳

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۵۲ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- امنيت انساني
2- جنگ افزارهاي سبک و امنيت انساني
3-اقدامات جامعه جهاني و جنگ افزارهاي سبک
4-کنوانسيون مين هاي زميني ضدنفر
5- پروتکل سلاح هاي گرم 2001
6- امنيت ملي «امنيت دولت»
7- امنيت انساني و امنيت ملي در نظام حقوق بشر
8-مفهوم جنگ افزارهاي سبک و فرآيند گسترش آنها
9-تأثير جنگ افزارهاي سبک بر امنيت اجتماعي
10-....