اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۵۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۵۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۹۵۲

حقوق اموال و مالکیت «حقوق مدنی2»


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۰۹۷۳

سال چاپ:۱۴۰۱

۳۰۴ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱۳
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۷۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- انواع مال
2- مفاهيم وکليات
3- مالکيت
4- مالکيت هاي خاص و ويژه
5- شاخه هاي مالکيت
6- وقف