اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۴۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۳۶۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۵۷۹

دولت حق بنیاد «کاربست در جامعه ایرانی» جلد 2 * گالینگور(بازچاپ1402)

دسته بندی:
حقوق اساسي

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۸۰۴

سال چاپ:۱۳۹۶

۵۷۰ صفحه - وزيري (گالينگور) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۲۰۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۱۸۴۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-ريشه‌ها، زمينه‌ها و مباني تکوين و تکامل
2- گونه‌شناسي تئوري‌هاي دولت شبه‌مدرن
3-نظريه شيوه توليد آسيائي؛ استبداد شرقي
4- نظريه شبهنوگرا؛ شبهمدرنيسم
5-دوران صفويه؛ پديداري زمينه‌هاي ناقص و معيوب پيدايش دولت ملي
6-مبناي مشروعيت سياسي حکومت مرکزي
7- تحول و تطور در ساختار اقتصادي و نظام مالي حاکم بر جامعه
8- الگوي حاکم بر فرآيند تحول کارکردي پايگاه مشروعيت سنتي حکومت مستقر
9- دوران مشروطه؛ سرآغاز پيدايش و نهادينه‌شدن دولت ملي