اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۰۱گام ابتکاری در حقوق اختراعات

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۳۲۰

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۳۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۸۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۷۶۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم‌شناسي و شرايط ثبت اختراع
2- پيشينه‌ي شرط گام ابتكاري، مباني و جايگاه آن در قوانين و مقررات
3- اختراع و حق ثبت اختراع
4- مفهوم اصالت در حق مؤلف و مقايسه‌ي اصالت با شرط تازگي و گام ابتكاري
5- مفهوم فن يا صنعت قبلي و شخصي با مهارت معمولي در دانش
6- ارزيابي و احراز شرط گام ابتکاري در اختراعات کلاسيک
7- اداره ثبت اختراع اروپا (EPO)
8- ارزيابي واحراز شرط گام ابتکاري در اختراعات راجع به مولکولهاي اسيد نوکلوئيک
9- معيار ارزيابي در اروپا