اطلاعات کتاب
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۸۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۶۲۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۱۷مالکیت ترکه قبل از تصفیه در فقه و حقوق موضوعه (بازچاپ1400)

دسته بندی:
حقوق خانواده

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۳۳۷

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۵۰ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۸۱۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب چاپی کلیه آثار مجد / دریافت از طریق پست

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفاهيم و تعاريف مقدماتي
2- شخصيت و اهليت متوفي
3- ذمه و عهده متوفي
4- ديدگاه ها در مالکيت ترکه قبل از تصفيه
5- حقوق متعلق به ترکه قبل از تصفيه
6- نظريه مالکيت ورثه
7- آثار فقهي و حقوقي پذيرش تداوم مالکيت متوفي
8- مالکيت نمائات و افزايش ترکه پس از مرگ
9- مالکيت ديه در قتل غير عمد و ديه عوض از قصاص
10-...