جمع سفارش:
اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۷۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۵۳۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۷۲

جرایم علیه تمامیت جسمانی


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۰۲۳

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۱۶ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
موضوعات:
قیمت کتاب الکترونیک: ۱۰۲۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت کتاب الکترونیک نهایی: ۹۱۸۰۰ ريال

کتاب موجود نیست

نسخه الکترونیکی این کتاب در حال آماده شدن است.فعلا نسخه چاپی کتاب را خرید نمایید
1-عنصر مادي جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
2- عنصر رواني جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
3-مجازات جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
4-موانع مسئوليت کيفري
5-همکاري در ارتکاب جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
6- راه هاي اثبات جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص
7- ساير جرايم عليه اشخاص