اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۲۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۰۸۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۴۸۴

گفتارهایی در حقوق اداری «بازچاپ 1401»

دسته بندی:
حقوق اداري

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۸۲۷۶

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۹۸ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۶۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۵۴۰۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1-مباني حقوق اداري؛ فقر نظريه پردازي در ايران
2-گستره مفهومي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران
3-مطالعه تطبيقي صلاحيت وضع آيين نامه با تاکيد بر نظام‌هاي حقوقي فرانسه و ايران
4-نقش ديوان عدالت اداري در دادرسي شرعي مقررات اداري
5-مطالعه تطبيقي معيارهاي صلاحيت دادرس اداري در ايران و فرانسه
6-مطالعه تطبيقي صلاحيت دادگاه عمومي در تفسير و ارزيابي تصميم اداري در ايران و فرانسه
7-عمل حاکميت در حقوق اداري ايران
8-عمل حاکميت به عنوان معيار صلاحيت قضايي
9-معيارهاي اداري صلاحيت دادرس اداري
10-...