اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۹۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۸۱۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۵۳

جایگاه توسعه پایدار در حقوق بین الملل سرمایه گذاری (بازچاپ1400)

پدیدآوران:

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۸۷۳

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۲۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۰۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- توسعه پايدار و حقوق بين الملل سرمايه گذاري
2- ارتباط و به کارگيري توسعه پايدار در حقوق بين الملل سرمايه گذاري
3- جايگاه توسعه پايدار در سرمايه گذاري خارجي و اصول قراردادهاي سرمايه گذاري
4- بررسي ارتباط اصول سرمايه گذاري با توسعه پايدار
5- بررسي اسناد و آراء مربوط به توسعه پايدار
6- مفهوم توسعه پايدار در حقوق بين الملل محيط زيست
7- تبيين مفاهيم حقوق بين الملل سرمايه گذاري
8- تعريف مفهوم پايداري
9- روشهاي سرمايه گذاري خارجي