اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۶۹۴

قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی ( بازچاپ1402) «ماهیت، انواع و کارآیی»

پدیدآوران:
دسته بندی:
حقوق تعهدات

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۸۸۰

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۰۸ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- مفهوم و اهداف مشارکت عمومي - خصوصي
2- تميز مشارکت عمومي - خصوصي از مفاهيم مشابه
3- توزيع ريسک
4- قلمرو و کارآيي مشارکت عمومي - خصوصي
5- قلمرو و الگوي مناسب قراردادي مشارکت در ايران
6- مشارکت در امور حاکميتي
7- اقسام و ماهيت حقوقي قراردادهاي مشارکت عمومي - خصوصي
8- اوصاف قراردادهاي مشارکت عمومي - خصوصي
9- تقسيم عقد به عقد معين و نامعين