اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۴۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۱۳۰۵۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۸۲۰

بسترهای تقنینی و اجرایی در حمایت از زنان بی سرپرست و بدسرپرست


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۴۲۳۰

سال چاپ:۱۳۹۶

۲۴۳ صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۷۲۵۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۶۵۲۵۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
1- کلياتي در باب شناسايي موضوع
2- مباني و اصول حمايت از زنان بي سرپرست و بد سرپرست
3- ساختارهاي تقنيني و اجرايي در حمايت از زنان بي سرپرست و بدسرپرست
4- تعاريف مرتبط با وضعيت زنان از نظر بي سرپرستي
5- فراهم ساختن زمينه هاي رشد و توسعه
6- اصول حمايت از زنان بي سرپرست و بد سرپرست
7- حفظ کرامت و شأن و نهاد خانواده
8- قوانين و مقررات خاس زنان بي سرپرست و بد سرپرست
9- رفع فقر و محروميت