اطلاعات کتاب الکترونیکی
۱۰%
products
قیمت کتاب چاپی:
۱۱۰۰۰۰۰ريال
تخفیف:
۱۰ درصد
قیمت نهایی:
۹۹۰۰۰۰ ريال
تعداد مشاهده:
۱۲۴۹

طلب مشترک (بازچاپ1400)


شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۹۳۷۸۹۷

سال چاپ:۱۳۹۶

۱۶۰ صفحه - رقعي (شوميز) - چاپ ۱
قیمت کتاب الکترونیک: ۵۵۰۰۰۰ريال
تخفیف:۱۰ درصد
قیمت نهایی: ۴۹۵۰۰۰ ريال

سفارش کتاب الکترونیک کتاب‌های جدید مجد / دسترسی از هر جای دنیا / قابل استفاده در رایانه فقط

سفارش چاپ بخشی از کتاب کلیه آثار مجد / رعایت حق مولف / با کیفیت کتاب چاپی / دریافت از طریق پست

        موبایل خود را وارد نمایید
-تبيين اشتراک
2- مبناي حقوقي، اسباب و نظام حاکم بر طلب مشترک
3- اسباب و انواع اشتراک
4- نظام حقوقي طلب مشترک
5- آثار و چگونگي اجراي طلب مشترک
6- آثار طلب مشترک و مبناي رجوع
7- اجراي طلب و حساب مشترک
8- آثار طلب مشترک در رابطه با بدهکار
9- قاعده علي اليد
10-...